„The Uncompleted Poetry” makieta Laury Radzewicz

The Uncompleted Poetry to parafraza tomiku poezji. Publikacja oparta została na wierszach wygenerowanych za pomocą algorytmu GPT 2, na podstawie którego tworzone są współcześnie teksty z nurtu dziennikarstwa zautomatyzowanego. Strona obrazowa, ukryta wewnątrz rozkładówek, stanowi dopełnienie próby wygenerowania sztuki bez większej ingerencji człowieka – są to fotografie wytworzone poprzez googlowski algorytm BigGan. Źródło obrazów nie zostaje ujawnione do końca publikacji. Zamiarem tego zabiegu jest wprowadzenie odbiorcy w stan zwątpienia – kto właściwie jest autorem i co próbuje powiedzieć? Teksty same sobie zaprzeczają. Obrazy z wierzchu wydają się czytelne, jednakże przy głębszej analizie tracą sens. Publikacja zwraca uwagę na współczesny przesyt informacji, w wyniku którego dochodzi do m.in. stopniowej dewaluacji środków artystycznych. Jednakże głównym jej założeniem jest wysnucie refleksji o post-prawdziwej naturze — które z przekazów, z którymi obecnie się zmierzamy, wywodzą się z realnych źródeł, a które to jedynie wygenerowane dla zysku bezwartościowe treści? Czy sztuka również ma potencjał do stania się ofiarą tych procesów? A może już nią jest?

Autor: Laura Radzewicz
Tytuł: The Uncompleted Poetry
Miejsce wydania: Poznań
Data wydania: 2020
Autorka fotografii: Laura Radzewicz
Autor tekstu: algorytm GPT2
Język: angielski
Projekt graficzny: Laura Radzewicz
Wydawca: self-publishing
Liczba stron: 140
Format: 12×19 cm
Oprawa: miękka
Technika druku: druk cyfrowy
Nakład: 
ISBN: –