„Kanał ulgi” makieta Karoliny Babińskiej

Publikacja „Kanał ulgi” jest obiektem artystycznym zbudowanym na bazie fotografii i jej relacji do przestrzeni i czasu. Proces powstania cyklu zdjęć opierał się na terenowych poszukiwaniach zastanych instalacji. Myślałam o tym, czy dany przedmiot, znaleziona forma, osadzony budynek, kolor czy bryła wytworzona przez mieszkańców osiedli, przez które spacerowałam, mają charakter intruza czy też nie. Przeniosłam tą myśl na strony książki. Wynikiem moich badań było spostrzeżenie, że prawdziwie nieinwazyjna instalacja/działanie w przestrzeni może objawić się wyłącznie poprzez manipulacje na samym obrazie fotograficznym. Fotograficznie przechwycone obrazy miasta zostały poddane inwazji (refleksji, przemianie, przeniesieniu, zmięciu etc.) uprzestrzenniającej i uczasowiającej ich strukturę. Iluzja wielowymiarowości  wypracowana dzięki kilkukrotnemu przefotografowaniu  prezentowana jest tu poprzez medium książki nawiązującej pośrednio do iluzyjnosci trompe l’oeil w malarstwie.

Miejsca, w których powstały zdjęcia, znajdują się na „Prawobrzeżu” – peryferyjnych dzielnicach Szczecina. Kanał Ulgi jest rzeczywistą nazwą geograficzną niewielkiej rzeczki przepływającej przez jedną z nich. Spacery z aparatem były dla mnie – oryginalnie pochodzącej z Prawobrzeża – formą inwentaryzacyjnego obchodu oraz osobistego pożegnania. Publikacji towarzyszy odautorski tekst wskazujący na stan odczuwania dobrze znanych miejsc i obiektów im przynależnych, a także refleksja nad tym projektem artystycznym autorstwa kuratora Przemka Sowińskiego. Praca pamięci, która poprzez akt dostrzegania/żegnania/rozliczania podmienia czas utracony na czas odzyskany, znajduje swoje wizualne echo w procesie przeniesienia ingerencji w przestrzeń miasta w ingerencję w „obrazowanie” miasta będącą jej fotograficznym ekwiwalentem.

Autorka: Karolina Babińska
Tytuł: Kanał ulgi
Miejsce wydania: Szczecin
Data wydania: 2019
Autor tekstu: Przemysław Sowiński
Język: polski
Opracowanie graficzne: Karolina Babińska
Edycja i sekwencja zdjęć: Karolina Babińska
Wydawca: self-publishing przy dofinansowaniu Miasta Szczecin
Liczba stron: 118
Format: 
Oprawa: miękka
Nakład: 
ISBN: 978-83-956463-0-0