„KOMCHA” makieta Dominiki Sadowskiej

Mały człowiek wytwarza wokół siebie wciąż nowe układy rzeczy. Przebywanie z nim pozwala na uważniejsze przyjrzenie się także istniejącym dotychczas konstruktom – interwały czasu spędzonego w danych miejscach wydłużają się. Obrazy są notatkami stanów rzeczywistości, do których dostęp mam poprzez nieustanne  obcowanie z młodym bytem. Powtarzalność, opcjonalność i prowizoryczność uległy translacji na sposób edycji obrazów.…

Read More